--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesteśmy realizatorami projektu Fundacji Banku Zachodniego WBK w programie
„ Tu Mieszkam, Tu Zmieniam”

Edycja 1/2017

Dzięki grantowi oraz zaangażowaniu środowiska lokalnego na terenie
Szkoły Podstawowej w Dywitach powstanie
 „OGRÓD MAŁEGO ODKRYWCY ”

Zaplanowaliśmy wykonanie estetycznych, innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą dzieciom czerpać radość z zabawy i nauki, rozwijać kreatywność i poszukiwać własnych rozwiązań.

TuMieszkam

Organizując przyjazną dla dzieci  przestrzeń chcemy sprzyjać rozwojowi psychofizycznemu uczniów, pobudzać go i stymulować poprzez doznania zmysłowe.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PLAKAT MIKOLAJ 2017

 

 

Wizyta w restauracji Rukola

Dnia 30.10.2017r. grupa uczniów z klas 4-6 realizująca projekt matematyczny „Ja liczę, Ty liczysz, Oni liczą – Dywity też liczą” wzięła udział w nietypowej lekcji matematyki. Dzięki uprzejmości właścicieli Restauracji Rukola w Dywitach zajęcia mogły się odbyć w miejscu innym niż zwykle. Uczniowie wraz z opiekunem p. Kamilą Rakowską udali się do Restauracji Rukola, aby zmierzyć się z postawionym przed nimi problemem. Zadanie polegało na odczytaniu ze zrozumieniem tekstu źródłowego, zaplanowaniu współczesnego, uroczystego obiadu dla 28 osób. Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania do przeczytanego tekstu, korzystając z cennika restauracji przeliczyć koszty na grupę, na osobę, uwzględnić otrzymany rabat, wybrać menu odpowiednio do ustalonej kwoty. Mimo, że zadanie nie było łatwe, młodzi matematycy poradzili sobie całkiem nieźle. Tym sposobem mogli przekonać się, że matematyka ma praktyczne zastosowanie w życiu codziennym.

 „Projekt dofinansowała Fundacja mBanku” 

Zdjęcia w Aktualnościach

Koordynator: Kamila Rakowska

 

mBank logo

„Ja Liczę, Ty liczysz, Oni liczą – Dywity też liczą” – matematyczny grant

dla Stowarzyszenia „Nasze Dzieci

20 czerwca 2017 r. ogłoszono wyniki IV edycji konkursu programu grantowego mPotęga prowadzonego przez Fundację mBanku. Członkowie komisji konkursowej spośród 771 zgłoszeń szkół, organizacji pozarządowych, bibliotek i uczelni wyższych z całej Polski wybrali 262 projekty edukacyjne. Wśród wybranych znalazł się również projekt „Ja Liczę, Ty liczysz, Oni liczą – Dywity też liczą”. Autorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest nauczycielka SP w Dywitach p. Kamila Rakowska. Celem tego działania jest zachęcenie uczniów i rodziców do wspólnej matematycznej zabawy. Pokazanie dzieciom, że matematyka to super zabawa i przydatna w życiu codziennym umiejętność, zaś ich rodzicom ugruntowanie postrzegania tej dyscypliny nauki, jako kluczowej dla funkcjonowania we współczesnym świecie. W planach między innymi gry i zabawy matematyczne, planowanie wycieczek, przygoda z książką i wodą. Co jeszcze …. już we wrześniu.

Kamila Rakowska

 

 

Kolejne działania w ramach projektu "RAZEM DLA MAŁYCH I DUŻYCH"plakat razem dla mauch i duych

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

 

 

Posiedzenie komisji stypendialnej odbędzie się 7 czerwca 2017r. o godzinie 16:00 w sali nr 5.

 

 

Ogłoszenie

 

Zarząd Stowarzyszenia "Nasze Dzieci" uprzejmie zaprasza na walne zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 24.03.2017 r. ( piątek) o godz. 17.00  Z uwagi na wagę podejmowanych spraw bardzo prosimy wszystkich członków o obecność.

 

 

 

KIERMASZ 2016

 

PLAKAT MIKOLAJ

 

Audycja w Radiu Olsztyn o Stowarzyszeniu

Nr konta: Warmiński Bank Spółdzielczy: 22885700023011015694140001
Subkonto akcji „Podziel się posiłkiem”: 65885700023011015694140003
a.    Motto: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” Janusz Korczak
b.    Logo: autor: Kamila Krakowiak, opracowanie graficzne: Mariola Grzegorczyk
Stowarzyszenie “Nasze  Dzieci” powstało w  2008r.  w Dywitach.  Inicjatywa założenia  tej organizacji zrodziła się z chęci podejmowania różnych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie gminy Dywity.  Przede wszystkim nasze działania koncentrują się m.in. na: organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, staramy się  pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, współorganizujemy półkolonie dla dzieci, czy też  dofinansowujemy wyjazdy krajowe i zagraniczne dzieciom i młodzieży.
W skład komitetu założycielskiego weszły: Aneta Markowska, Halina Hawryluk, Anna Górczyńska.
Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została Aneta Markowska (2008-2009).
W latach 2009- 2015  funkcję prezesa pełniła Bożena Wojarska.
W maju 2015r.  prezesem została Ewa Romanowska.
1.    Do Stowarzyszenia należy 31 osób
2.     Władze Stowarzyszenia:
Zarząd:
-    Ewa Romanowska - prezes
-    Mariola Grzegorczyk - zastępca prezesa
-    Agnieszka Gwiazda - skarbnik
-    Bogumiła Pająk - sekretarz
-    Hanna Gordon - członek zarządu
-    Iwona Szmigiel - członek zarządu
-    Agnieszka Poniewozik - członek zarządu
Komisja rewizyjna:
Halina Hawryluk - przewodnicząca
Jadwiga Orzoł - członek
Renata Chalimoniuk - członek