- Zajęcia z języka niemieckiego  - dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego, koordynatorzy: Anna Juszczyńska, Joanna Emilian.

- Przez szachy na politechnikę - projekt dofinansowany ze środków Urzędu Gminy w Dywitach, 2009 (dotacja ze środków publicznych Urzędu Gminy w Dywitach) - koordynator: Halina Hawryluk

- Cyfrowy świat na sztaludze, 6 edycji - od 2009 roku projekt dofinansowywany ze środków Urzędu Gminy Dywity, pomysłodawaca i koordynator: Mariola Grzegorczyk

- Reaktywacja: Alte berufe przez 3K (3K= konstruktor, kamerzysta, kajakarz) – 2010, dotacja ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Równać Szanse - koordynator: Ewa Romanowska.

- Aparat z pustego pudełka – 2011, ekoprojekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Nadleśnictwa Olsztyn, koordynator: Arkadiusz Dziczek

- A ja na to jak na lato - 2014 - projekt został dofinansowywany ze środków Fundacji Banku Zachodniego, koordynator: Beata Zackowska

- „Chwycić byka byka za rogi”- 2 edycje