"A ja na to, jak na lato" oferta letnia, skierowana do dzieci całej Gminy. Półkolonie, które z roku na rok cieszą się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem, wychodzą  naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Oferta, oprócz atrakcji w formie zabawy, obejmuje: liczne wycieczki, warsztaty rękodzielnicze, teatralne czy  zajęcia doskonalące umiejętności interpersonalne. Nasze stowarzyszeni było współorganizatorem przedsięwzięcia, gdyż udało się nam pozyskać dofinansowanie na ten cel z Fundacji Banku WBK Bank Dziecięcych Uśmiechów. Celem tego projektu jest przede wszystkim wskazanie właściwych propozycji na czas wolny od nauki szkolnej, na zbliżenie do siebie dzieci pochodzących z różnych środowisk, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Wraz z rozpoczęciem wakacji, nie ucichł uczniowski gwar w Zespole Szkół w Dywitach, a wszystko za sprawą realizacji Rozmowy z rodzicami, a przede wszystkim z uczestnikami, pozwalają na śmiałe stwierdzenie, że jest to inicjatywa warta dalszego wspierania i kontynuowania.