W  sobotę 29 listopada 2016 roku nasze Stowarzyszenie przy współpracy z Gimnazjum Publicznym w Dywitach zorganizowało II edycję Regionalnego(Warmia) Konkursu Gwary Warmińskiej „Po naszamu. Po warnijsku”. Konkurs odbył się w  Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach, a o tytuł laureata wałczyło: 6 uczniów w kategorii szkół podstawowych(ze szkół w: Bukwałdzie, Spręcowie i Dywitach) i 7 uczniów w kategorii: gimnazjum(z Gimnazjum w Purdzie, Gimnazjum nr 2 w Olsztynie i z dywickiego Gimnazjum) .

Dla uczniów biorących udział w konkursie nauczenie się tekstu gwarowego stanowiło nie lada wyzwanie. Trzeba było poznać podstawy tej gwary: słownictwo, składnię i sposób mówienia, a także dobrać odpowiedni dla siebie tekst. Dlatego przed konkursem, w dwie soboty(w październiku i w listopadzie)  zorganizowano  warsztaty gwary warmińskiej, które poprowadził Pan Łukasz Ruch - znany gawędziarz i autor tekstów, również mieszkaniec gminy Dywity, absolwent dywickiego gimnazjum i juror naszego konkursu. Do współpracy, jako juror, włączyli się również : Pan Edward Cyfus- warmiński działacz regionalny, autor publikacji i pogadanek w gwarze warmińskiej, który również w sobotnie przedpołudnie snuł dowcipną gawędę po warmińsku ; oraz Pani Jagoda Orzołek-choreograf, propagatorka tradycji warmińskich i  animator Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

Troje jurorów po burzliwych obradach wyłoniło zwycięzców, a byli nimi:

kategoria: szkoły podstawowe

I miejsce- Agata Jusiel- Szkoła Podstawowa w Dywitach

II miejsce: Anna Słowik- Szkoła Podstawowa w Dywitach

III miejsce: Andrzej Michalak- Szkoła Podstawowa w Dywitach

kategoria: gimnazjum

I miejsce: Katarzyna Gołębiewska -  Gimnazjum w Purdzie

II miejsce: Wiktoria Kossak-  Gimnazjum w Purdzie

III miejsce: Dorota Karaś-  Gimnazjum w Purdzie

Konkurs zorganizowany został w tym roku ze znacznie większym rozmachem niż rok temu, wzbogacono go m.in. o: mini koncert piosenek warmiński, z którym wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Dywitach, o degustację warmińskich specjałów, którą przygotowali Państwo Antosiak z miejscowości Gady i o cenniejsze nagrody, a było to możliwe dzięki temu, że pozyskaliśmy dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz wsparła nas Gmina Dywity i Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach. Patronat medialny nad konkursem objęła „Gazeta Olsztyńska”. 

Zdjęcia z konkursu

O konkursie w mediach

Gazeta Olsztyńska