Półkolonie w Szkole Podstawowej w Dywitach, to pomysł, który zrodził się w roku 2013 i z roku na rok spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. Jest to projekt adresowany do wszystkich dzieci w wieku 7-12 lat z terenu gminy Dywity. Inicjatywa wspierana jest przez Urząd Gminy w Dywitach oraz Stowarzyszenie 'Nasze dzieci" jak również przez rodziców.
Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie do aktywnego spędzania czasu, do czytelnictwa, rozwijania talentów, zawierania nowych znajomości, doświadczania a przede wszystkim doskonałej wakacyjnej zabawy.