Podwieczorek: kanapki dla dzieci na świetlicę szkolną

plakat posilek

 

Projekt  własny „Posiłek dla ucznia” realizowany jest przy współpracy ze szkołą od 2013 roku i  polega na  zorganizowaniu dodatkowego posiłko- kanapki na podwieczorek  dla dzieci uczęszczających do świetlicy ZS w Dywitach. Inicjatywę realizacji tego działania podjęła mieszkanka Dywit - mama jednego z uczniów szkoły członkini stowarzyszenia. Początkowo akcja polegała na przygotowaniu posiłku dla dzieci długo przebywających na świetlicy szkolnej. Po roku stowarzyszenie podjęło decyzję o rozszerzeniu działań o przygotowanie kanapek na śniadanie. Pomysł okazał się bardzo trafiony. Koordynacją zadania zajmuje się Pani Izabela Szczerba przy wsparciu zarządu stowarzyszenia i nauczycieli szkoły. Wcześniej zadanie to koordynowały: jako pierwsza- Katarzyna Kąkol, następnie Justyna Łukaszuk i Anna Bieniaszewska. Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki wsparciu (finansowemu, rzeczowemu i wolontariackiemu) lokalnych przedsiębiorców, za co gorąco dziękujemy.