krolik

Regulamin konkursu plastyczno – językowego " Ostern  in Polen - Bräuche und Traditionen " - wielkanocne obyczaje i tradycje w Polsce.

jajka

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń z klas I - III Szkoły Podstawowej w Dywitach.

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości estetycznej ,
  • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,                                
  • doskonalenie umiejętności pisania w języku obcym.

 

Czas trwania konkursu od 01.03.2017 do 31.03 2017. 

 

Format pracy-dowolny, płaski. Prace wykonujemy indywidualnie. Mile będzie widziana różnorodność technik plastycznych. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

 

Warunkiem koniecznym  jest umieszczenie na pracy słownictwa związanego ze świętami wielkanocnymi w j. niemieckim. Prace konkursowe podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem oddajemy do Pani Joanny Emilian.

 

W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej i prace bez napisów w języku niemieckim.

 

Po rozstrzygnięciu konkursu najładniejsze  prace będą nagrodzone i wyeksponowane w  Szkole Podstawowej w Dywitach

 

kurczaki