Stowarzyszenie “Nasze  Dzieci” powstało w  2008r.  w Dywitach.  Inicjatywa założenia  tej organizacji zrodziła się z chęci podejmowania różnych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie gminy Dywity.  Przede wszystkim nasze działania koncentrują się m.in. na: organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, staramy się  pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, współorganizujemy półkolonie dla dzieci, czy też  dofinansowujemy wyjazdy krajowe i zagraniczne dzieciom i młodzieży.
W skład komitetu założycielskiego weszły: Aneta Markowska, Halina Hawryluk, Anna Górczyńska. 
Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została Aneta Markowska (2008-2009). 
W latach 2009- 2015  funkcję prezesa pełniła Bożena Wojarska. 
W maju 2015r.  prezesem została Ewa Romanowska.
1. Do Stowarzyszenia należy 31 osób
2. Władze Stowarzyszenia:
Zarząd: 
-    Ewa Romanowska - prezes
-    Mariola Grzegorczyk - zastępca prezesa
-    Agnieszka Gwiazda - skarbnik
-    Agnieszka Poniewozik - sekretarz
-    Hanna Gordon - członek zarządu
-    Iwona Szmigiel - członek zarządu
-    Tomasz Mituniewicz - członek zarządu
Komisja rewizyjna:
Halina Hawryluk - przewodnicząca
Jadwiga Orzoł - członek
Renata Chalimoniuk - członek