Regulamin przyznawania stypendium Laur

Wniosek o przyznanie stypendium Laur

Posiedzenie komisji stypendialnej odbędzie się 7 czerwca 2017r. o godzinie 16:00 w sali nr 5.

Skład Komisji Stypendialnej Programu " Laur" powołanej dn.27 kwietnia 2017r.
 
1. Anna Bakuła
2. Violetta Sokół
3. Mirosława Klejna 
4. Karolina Roguszka
5. Marcin Żarnowski