Chcemy wspierać uczniów uzdolnionych, którzy rozwijają swoje pasje i mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami. Ponadto kandydaci do stypendium muszą uzyskać wysoką średnią wyników w nauce, brać udział w konkursach, wykazywać się właściwą postawą oraz podejmować działania wolontariackie. Dla takich właśnie uczniów powstała inicjatywa przyznawania stypendium „Laur”. To już trzecia edycja.

W tym roku komisja, po burzliwych obradach spośród dziewięciu złożonych wniosków postanowiła przyznać cztery równoważne stypendia „Laur”.

I tak, dowiedzmy się o nich:

Hanna Sieluk – jest uczennicą klasy VII a klasy dwujęzycznej. Hania jest chętna do nauki, zaangażowana w życie szkoły. Od wielu lat pełni funkcję przewodniczącej klasy. Jak mówi swoje zainteresowania ściśle wiąże z biologią, matematyką, językami obcymi i chemią. W przyszłości chce zostać lekarzem ludzi lub zwierząt. Twierdzi, że matematyka jest ściśle związana z muzyką, którą kocha. Uwielbia grać na skrzypcach i realizuje tą pasję. Inne to teatr, sztuka aktorska. Ma nadzieję połączyć swoje marzenia życiowe z pasjami i wówczas będzie robiła to, co kocha.

Hania w miarę swoich możliwości wspiera wolontaryjnie, zajęła II miejsce w kategorii orkiestr smyczkowych w VII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych I stopnia w Będzinie; II miejsce w Ogólnoposkim przeglądzie Teatrów Amatorskich w Idzbarku, I miejsce w IV Festiwalu Sztuki Czytania Dobre Miasto.

Bartosz Ciemiński- jest uczniem klasy II gimnazjum dwujęzycznej. Ma wielorakie pasje. Jest zainteresowany językami obcymi, szczególnie językiem angielskim i niemieckim, medycyną ratunkową, sportem. Gra w piłkę siatkową. Największą pasją są komputery, a ściśle tworzenie aplikacji i programów.

W Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zajął II miejsce oraz II miejsce w Wojewódzkim Turnieju o Dzban mleka.

Michał Król to uczeń klasy V. Ma szerokie zainteresowania, lecz największą jego pasją jest sport, a szczególnie piłka nożna i siatkowa. Przez treningi w szkole osiągnął ogromny sukces IV miejsce w finale Wojewódzkim Ogólnopolskich zawodów „Kinder- Sport” w siatkówce dwójek. I miejsce Mistrzostw Rejonu Mini Piłce Siatkowej dwójek chłopców. Marzy o wzięciu udziału w obozie sportowym organizowanym przez renomowany klub sportowy. Pamięta, że dobry sportowiec, to taki, który zna języki, matematykę. Chce z godnością reprezentować naszą szkołę.

Piotr Maszczak – uczeń klasy VI interesuje się historią, szuka sposobów na przekazanie swoich pasji historycznych swoim kolegom i koleżankom. W przyszłości chciałby zostać programistą i tworzyć animacje i gry historyczne. Oprócz historii interesuje się sportem. Jest członkiem szkolnej drużyny Hermes Dywity, uczy się gry na gitarze, redaguje artykuły do Gazety Dywickiej. Otrzymał III nagrodę w wojewódzkim konkursie „Świadectwa Przeszłości – Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny”.

Gratuluję nagrody.

Pani Dyrektor i Prezes Stowarzyszenia „Nasze dzieci” Ewa Romanowska wręczyła statuetki.

Jesteśmy dumni, że coraz więcej młodych ludzi ma swoje pasje, które może realizować.

Zachęcam do trudnej pracy, a dorosłych do wsparcia finansowego, myślę wspaniałej inicjatywy.

Żach Joanna – koordynator do spraw stypendium „Laur”.

DSC 0131

DSC 0132